ما از سال 1983 به رشد جهان کمک می کنیم

ماشین آلات همجوشی با ته هیدرولیک فشار بالا