ما از سال 1983 به رشد جهان کمک می کنیم

بزرگترین دستگاه جوشکاری لب به لب میدان فشار بالا با قطر لوله جوش داده شده در چین

بزرگترین دستگاه جوشکاری لب به لب میدان فشار بالا با قطر لوله جوش داده شده در چین

در تاریخ 19 ژوئن سال 2020 ، آزمایش دستگاه جوش لب به لب گرم با فشار بالا 2850-3000 میلی متر به پایان رسید. این بزرگترین دستگاه جوشکاری لوله جوش داده شده است که تاکنون در چین تولید شده است. این رسماً در تاریخ 1 ژوئیه سال 2020 قایقرانی شد و برای استفاده توسط پروژه های محلی نمک زدایی به عربستان سعودی ارسال شد.

این تجهیزات می توانند باز و بسته شدن گیره های لوله را از طریق عملکرد رایانه لوحی انجام دهند و این یک فناوری فشار بالا است که می تواند زمان جوشکاری و خنک سازی را در طول فرآیند جوشکاری کاهش دهد. هنگام جوشکاری هر بخش از خط لوله ، داده ها می توانند به موقع چاپ شوند.


زمان ارسال: ژوئیه -20-2020