ما از سال 1983 به رشد جهان کمک می کنیم

54 اینچ ASTM استاندارد داخل خندر بایگانی تهویه تهویه

54 اینچ ASTM استاندارد داخل خندر بایگانی تهویه تهویه

شرکت ما با توجه به نیازهای واقعی پروژه های مشتری آمریکایی ، ماشین های جوشکاری ته قنداق فشار بالا 54 اینچی را طراحی و تولید می کند. و در اواخر ماه مه به موقع تحویل داده شد.

دستگاه همجوشی لب به لب نوع خندقی می تواند محدودیت های کارگران در محیط ساخت و ساز را در حین ساخت کاهش دهد و برای کار در عمق پایین ترانشه قرار گرفته و فضای اشغال شده توسط پروژه را کاهش دهد. 


زمان ارسال: ژوئیه -20-2020